SpecialGebogen glas

Gebogen glas

Het Osso systeem is een van de systemen uit ons leveringsprogramma waarmee ook gebogen glazen wanden kunnen worden gecreëerd. Zelfs gebogen glazen deuren behoren tot de mogelijkheid. Gebogen glas koppelt de creativiteit van de ontwerper aan de voordelen en de kwaliteit van glas om tot ongekende interieurtoepassingen te komen.

De glaspanelen worden in een buigingsoven geleidelijk verwarmd tot juist boven de verwerkingstemperatuur (circa 600°C). Na het gelijkmatig opwarmen van het glas buigt deze onder invloed van de zwaartekracht over de onder de plaat gepositioneerde mal. Het glas neemt hierdoor de vorm van de mal aan. Na dit thermische vervormingsproces wordt het glas spanningsvrij gekoeld en voldoet daarna aan de hoge technische eisen die worden gesteld aan gehard veiligeheidsglas.

Thermisch voorgespannen ook wel gehard veiligheidsglas heeft een grote weerstand tegen mechanische en thermische sokken. Het verhitte glas is 5x zo sterk als gewoon glas van gelijke dikte.

Op de foto's hierboven en hier links naast ziet een tweetal referentieprojecten van het Osso systeem met gebogen glazen panelen. De eerste twee foto's hierboven betreft een afscheiding van een trap in een hal. Op de andere twee foto's is het interieur te zien van een postagentschap in Rome.

Osso is leverbaar als:
• wandkast
   met legborden en kasten
• glaswand
   met of zonder deuren

• vrijstaande glaswand
   met of zonder schuifdeuren

• receptiebalie
   met of zonder loketfunctie

• taatsdeur en schuifdeur 
   in een bouwkundig toegepassing

Recent opgeleverd
Hartelijk dank voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Op uw verzoek belt een medewerker van glaswand.nl u tijdens kantooruren om uw vragen te beantwoorden.

Op welk tijdstip wilt u gebeld worden?


Hartelijk dank voor uw aanvraag. Wij nemen contact met u op.