Disclaimer


1.    In deze disclaimer wordt verstaan onder:

• de eigenaar: de eigenaar van de website;

• gebruik(en): alle denkbare handelingen;

• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

• de content: alle in de website aanwezige inhoud;


2.    Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


3.    De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.


4.    De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.


5.    Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.


6.    Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


7.    De copyrights van al het fotomateriaal op de gehele website komen toe aan de fotografen. Tot hen dient men zich te wenden voor het verkrijgen van toestemming voor elk gebruik van fotomateriaal op de site.

Ga terug

Recent opgeleverd
Hartelijk dank voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Op uw verzoek belt een medewerker van glaswand.nl u tijdens kantooruren om uw vragen te beantwoorden.

Op welk tijdstip wilt u gebeld worden?


Hartelijk dank voor uw aanvraag. Wij nemen contact met u op.